Privacybeleid

In deze Privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze Privacyverklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Balansil is een eenmanszaak gevestigd aan de Dotterbloemstraat 1, 3053 JV Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75403226.

Eigenaar van Balansil is: Silvia Alferink.

Vragen? Kijk op de website: www.balansil.nl of email naar: silbalans@gmail.com. 

Waarom we gegevens nodig hebben:
Balansil verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen mailen of bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je op de hoogte te houden van onze diensten.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je te mailen over inhoudelijke zaken betreft de opleiding of training die je bij ons volgt, al dan niet in groepsverband.
 • Het afhandelen van je betaling.
 • Het bijhouden van deelnemerslijsten van trainingen, workshops of opleidingen voor de docenten en begeleiders van deze activiteiten.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?Balansil heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Welke gegevens betreft het?
Gegevens wat betreft Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie:

 • Gegevens die bewaard worden: NAW-gegevens, E-mailadres
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Gegevens betreffende bestellingen, facturatie, afhandelen klachten:

 • Gegevens die bewaard worden: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens
 • Bij zakelijke contacten ook: KvK nummer, BTW-nummer
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 Gegevens betreffende Marketing (Marketing, nieuwsbrief):        

 • Gegevens die bewaard worden: Naam, E-mailadres
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 Gegevens betreffende website:

 • Website analyse en het plaatsen van berichten en reviews
 • Gegevens die bewaard worden: Naam, emailadres, Surfgedrag, Locatie
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Gegevens betreffende beveiliging en fraudebestrijding:

 • Gegevens die bewaard worden: Telefoonnummer, Naam, Adres
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor de eigenaar van Balansil. Balansil deelt jouw gegevens niet met derden zonder je toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 In kaart brengen websitebezoek
Balansil gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens
Verstrekte gegevens via de website van Balansil worden uitsluitend overgedragen via een gecodeerde (beveiligde) SSL-verbinding, zodat een derde te verzenden c.q. te ontvangen data niet kan onderscheppen. 

Balansil neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via silbalans@gmail.com.

Balansil zal jouw gegevens niet verstrekken aan andere derden, tenzij dit nodig is op grond van een wettelijke verplichting (bv. Belastingdienst). We zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Jouw rechten:
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 Inzage
Je kunt op ieder moment een verzoek bij mij doen om jouw gegevens te kunnen inzien.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Balansil.

Recht van bezwaar 
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Balansil of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Balansil te verkrijgen. Balansil zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Balansil je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Hoe doe je dat?      
Per email dien je een verzoek in (silbalans@gmail.com). Balansil zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen; in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Balansil een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Balansil je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Nieuwsbrief
Balansil verstuurt haar nieuwsbrieven op dit moment nog zelf. Dit voldoet aan de eisen van de AVG en we verwerken je gegevens alleen ten dienste van Balansil. Een verplichte maatregel van de AVG is dat Balansil vanaf 25 mei 2018 je toestemming nodig heeft voor het toesturen van nieuwsbrieven. Mensen kunnen zich op elk gewenst moment uitschrijven via de link ‘uitschrijven nieuwsbrief’ onderaan de nieuwsbrieven.

Ontvangers van jouw persoonsgegevens
Balansil wordt geholpen met de bedrijfsvoering door andere dienstverleners. Ook zij moeten zich houden aan de AVG. Deze dienstverleners zijn: Hostnet en wix.com.

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden. Het kan zijn dat Balansil verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Slotbepalingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Daarom adviseer ik je aan de verklaring regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.  

Klachten en vragen?Vragen over deze Privacyverklaring en de wijze waarop Balansil je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar silbalans@gmail.com.

Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Balansil jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.