Disclaimer

Algemeen
Balansil (eenmanszaak van Silvia Alferink), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 75403226, beheert de inhoud van de website www.balansil.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden en bepalingen.

 Gebruik van de website
Het doel van de website is om geïnteresseerden te informeren over de diensten die Balansil aanbiedt. Daarnaast stelt zij geïnteresseerden op de hoogte van persoonlijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord. 

Balansil streeft ernaar om alle zorgvuldigheid in acht te nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website, maar kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het foutloos of ononderbroken functioneren van de website.

Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 

 Balansil is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website. Balansil aanvaardt ook geen aansprakelijkheid bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op deze website. Suggesties voor eventuele verbeteringen zijn welkom.

Evenmin aanvaardt Balansil aansprakelijkheid voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend en Balansil kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

E-mail
Balansil garandeert niet dat verzonden en de aan haar toegezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s.

Wijzigingen
Balansil behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, ten alle tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.